Prehlad VKV
Prehlad hradov a zámkov

Aktuality


Koncoročné stretnutie v rádioklube
Konalo sa 30.12.2018 v rádioklube OM3KWZ na Moyzesovej ulici.Fotografie Zola Wagnera - OM7CB nájdete na:
Vladimír Krnáč- OM7AB - Silent Key
Dňa 6. augusta 2017 odišiel vo veku nedožitých 79 rokov z nášho stredu zakladajúci člen rádioklubu OM3KWZ Zvolen pán Vladimír Krnáč - OM7AB. Bol rádioamatérom telom aj dušou, Vysielal na KV aj VKV. Bol vynikajúcom technikom najmä v dobe keď sa rádioamatérske zariadenia nielen kupovali. Rozlúčka s Vladom sa konala na cintoríne vo Zvolene- Zlatom Potoku 8. augusta 2017.
OM7AB na Drozdove
Ostatné fotografie nájdete v spomienkovom albume

Doplnok k fotografiam
HAM stretnutie na Drozdove
17.6.2017 bol v rádioamatérskom kalendári vyčlenený tradičnému stretnutiu v penzione Drozdovo pri Novej Bani. Schádzali sme sa tam už od ôsmej hodiny hlavne autami nakoľko je to na kopci a asi 3km od najbližšej dediny. V peknom prostredí vyčlenenom na pešiu turistiku a lyžovanie pripravili organizátori pod vedením dvoch Karolov OM5KP a OM5NS tradičné akcie. Stretli sme kamarátov z pásma, ktorých poznáme len podľa hlasu alebo podľa chýb pri vysielaní ručným telegrafickým kľúčom. Ochutnali sme Ham guľáš či iné jedlá a nápoje. Na záver sa konal výšľap na vrch Veľký Inovec.
Zverejňujem fotky od Zola- OM7CB
Používate UCX Log ?
Pred časom som si stiahol z Internetu a spojazdnil UCX Log od autora DL7UCX.Pracujem s ním s bežným denníkom spojení ,vo viacerých domácich aj celosvetových pretekoch.
Obsahuje aj program pre prevádzku RTTY a PSK-31.
Kto tento denník používate ozvite sa prosím.Možno spoločne vyriešime niektoré problémy s denníkom spojené.Veď ako vravíme na strednom Slovensku "Viac hláv viac kapusty !"
Odporúčam tento denník aj ďalším rádioamatérom.
Tu si program,ktorý je bezplatný môžte stiahnuť. Všetky verzie až po 7.0 sú bezplatné. Verzie od 7.0 sú za poplatok 20 € na 2 roky.


Zakladajúca schôdza staronového rádioklubu OM3KWZ
Dňa 3.marca 2010 sa uskutočnila zakladajúca schôdza rádioklubu OM3KWZ.Do nového rádioklubu s právnou subjektivitou,účtom atď prešli všetci pôvodni členovia klubu s tým že všetci zaplatia členský príspevok najlepšie za celý rok 2010 od 1.1.2010.Tento bude slúžiť na úhradu nákladov spojených s pobytom v budove ZTŠČ na Moyzesovej 28.Termín úhrady na nový samostatný účet je 31.3.2010.Kto nezaplatí stráca v klube OM3KWZ členstvo. Predsedom klubu - štatutárnym zástupcom bol zvolený Ing.Ladislav Szatmari,podpredsedom a pokladníkom Igor Hámorník a druhým podpredsedom Tibor Onderčin. Podrobný zápis Vám bude poslaný e-mailom pokiaľ o to požiadate.E-mailové adresy mám na všetkých členov rádioklubu.


Prevádzač na 70 cm - Link s Echolinkom
V Zvolene sme zriadili prevádzač na frekvencii 439,250MHz s odskokom -7,6MHz. Je pripojený do Echolinku. Na spustenie je treba CTSS tón 88,5Hz. Zatiaľ ale funguje aj na nosnú. Pomocou DTMF voľby je možné pripojiť sa cez Echolink aj na ďalšie prevádzače podľa tabuľky tónov, uverejnených na www.OM0OUB.Veríme,že bude pracovať k spokojnosti všetkých užívateľov.
Igor OM7AC a Zdeno OM3WZM.


Rádioklub OM3KWZ je neziskovou organizáciou registrovanou na MV SR. Združuje aktívných rádioamatérov s povolením na vysielanie a rádiovych poslucháčov,ktorí riadne platia členské príspevky. Za zverejnené príspevky zodpovedá autor. Obsah príspevkov sa nemusí zhodovať s oficiálnym stanoviskom vedenia rádioklubu.
Vopred ďakujeme za všetky pripomienky k vyhotoveniu a obsahu tejto webovej stránky.Pripomienky prosíme poslať na adresu správcu webovej stránky.

Správca webovej stránky: Anton Gombár - OM7AG     Kontakt e-mailom

Doplnené dňa 26.12.2017

^Naspäť na začiatok stránky ^